Allah is de Schepper en Hij heeft alles geschapen. Allah heeft de macht over al Zijn schepsels, zelfs over de kleine schepsels. Allah is NIET geschapen en Hij lijkt op niets.

Ik getuig dat er geen andere God is dan Allah en ik getuig dat Moehammed (Muhammad) Zijn Boodschapper is.

Het bewijs over het bestaan van Allah: Allah bestaat en er is geen twijfel over Zijn bestaan, Allah zei in de Koran in Soerat Ibrahiem Ayah 1

Allah bestond eeuwig zonder begin en de plaats bestond niet. Allah heeft alle plaatsen geschapen, zoals het Paradijs

Men kan Moslim worden door het kennen, het geloven en het uitspreken van de twee Geloofsgetuigenissen met de intentie om de Islam in te treden en de blasfemie te verlaten.

Alle lof behoort toe aan Allah. Wij vragen Allah om de status van onze Profeet Moehammed te verhogen en zijn volk te beschermen tegen datgene waarvoor hij vreesde.

Allah schiep de hemelen, de aardes en de bergen.

Maria (Merjem) en de Profeet Jezus (^Iesaa), moge Allah zijn eer en status verhogen