Het geloven in wat de Profeet Moehammed verteld heeft

Allah zei in de Koran, in Soerat Al-Hasjr Ayah (vers) 7:

قال الله تعالى: ﴿ وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا  (سورة الحشر ءاية 7)

In deze Ayah heeft Allah ons bevolen om de Profeet Moehammed te volgen in alles wat hij ons bevolen heeft. En om alles te doen wat hij ons heeft bevolen en om alles te vermijden wat hij ons heeft bevolen om te vermijden. Omdat alles wat de Profeet Moehammed van en over Allah verteld heeft, waar is.

Allah zei in de Koran, in Soerat An-nadjm Ayah 3 en 4:

قال الله تعالى: ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى (4) (سورة النجم)

Wat betekent: [De Profeet Moehammed maakt geen fouten in het verkondigen van de Islamitische wetten. Het is onmogelijk voor hem om daarin fouten te maken. Allah openbaart het aan hem].

Alles wat de Profeet Moehammed, moge Allah zijn eer en status verhogen, verteld heeft, is waar en geloofwaardig. Zoals wat toegestaan
of verboden is in de Islam. Eveneens de verhalen van de vorige Profeten en de gebeurtenissen die in de toekomst op de aarde en in het Hiernamaals gaan gebeuren.

Onder de gebeurtenissen waarover de Profeet Moehammed, moge Allah zijn eer en status verhogen, verteld heeft, behoren:

·      de bestraffing in het graf voor de niet-moslims en voor sommige Moslims met zonden.

·      de beloning in het graf voor de Moslims die Atqie-jaa’ waren. Atqie-jaa’ betekent de Moslims die zich aan de wetten van de Islam hebben gehouden. Die alle verplichtingen hebben gedaan en vermeden hebben wat verboden is.

·     de Dag des Oordeels (Yauwm Al-Qiyamah).

·     het Blootstellen van de daden (Al-Hisaab).

·     de Beloning (Ath-Thawaab).

·     de Bestraffing (Al-^Adhaab).

·     het Paradijs (Al-Djannah).

·     de Hel (an-Nar) en nog andere gebeurtenissen.

Degenen die niet moslim waren, worden gemarteld in hun graf. Allah verlicht het graf van de vrome Moslims (AsSalihoen) met een licht dat lijkt op het licht van de volle maan.

Allah weet het beste.