De weg om Moslim te worden

 Men kan Moslim worden door het kennen, het geloven en het uitspreken van de twee Geloofsgetuigenissen met de intentie om de Islam in te treden en de blasfemie te verlaten.

Wat zijn de twee Geloofsgetuigenissen?

 De twee Geloofsgetuigenissen zijn:

In het Nederlands:

 Ik getuig dat er geen andere God is dan Allah en ik getuig dat Moehammed Zijn Boodschapper 

Als men de ‘H ح’ niet kan uitspreken zoals u het in de opname hierboven hoort, dan zegt hij/zij:

Ik getuig dat er geen andere God is dan Allah en ik getuig dat Abal-Qasim Zijn Boodschapper is.

In het Engels:

I bear witness that no one deserves to be worshiped except Allah and I bear witness that Muhammad is the Messenger of Allah.

In het Arabisch:

(Asj-hadoe ‘al-la ‘Ilaha ‘Il-Lal-laah, wa ‘asj-hadoe ‘anna Moehammadar-Rasoeloel-laah.)

Degene die geen Moslim is, kan Moslim worden door het weten, het geloven en het uitspreken van de twee Geloofsgetuigenissen, met de intentie om in de Islam te treden en de blasfemie te verlaten.

1.  De eerste Geloofsgetuigenis betekent o.a. dat niets en niemand de aanbidding verdient dan Allah, de Schepper van alles. Allah bestaat zonder plaats, Allah is niet boven de Troon en niet in de hemelen. Allah lijkt nergens op.

2.  De tweede Geloofsgetuigenis houdt o.a. in dat Profeet Moehammed, de zoon van ^Abdoellah, een Boodschapper van God is. Profeet Moehammed was in Mekka geboren en hij is in Medina begraven. Hij werd gestuurd om de boodschap van Allah aan de mensen en de djin door te geven. En om te werken met de Geopenbaarde Wetten die de Profeet heeft ontvangen. De Moslims geloven dat alles wat Profeet Moehammed over Allah verkondigd en verteld heeft waar is.

De twee Geloofsgetuigenissen bevestigen de Goddelijkheid alleen voor Allah. En ze bevestigen de ontvangst van de missie van Profeetschap door de Profeet Moehammed. Zij verwerpen de Goddelijkheid van ieder ander dan Allah.

Om meer te weten over de betekenis van de twee Geloofsgetuigenissen, mail ons.