De Profeet Moehammed

Ik getuig dat er geen andere God is dan Allah en ik getuig dat Moehammed (Muhammad) Zijn Boodschapper is.

De laatste Profeet in de Islam is de Profeet Moehammed, de zoon van ^Abdoellah.

De Profeet Moehammed was geboren in Mekka in Saoedi Arabië, in de 6de eeuw. Zijn vader was ^Abdoellah, de zoon van ^Abdoel-Moettalib, de zoon van Hashim, de zoon van ^Abdoe Manaf, van de stam Qoereisj. Qoereisj is de meest eerbare stam van de Arabische stammen. Zijn vader stierf terwijl zijn moeder nog zwanger van hem was. Na de dood van zijn moeder werd hij door zijn grootvader opgevoed. Zijn grootvader was de leider van de stam Qoeraysj. Zijn oom Aboe Ttalib zorgde later voor hem en ondersteunde hem. Hij ontving de missie van Profeetschap in Mekka toen hij 40 jaar oud was. Daarna verbleef hij 13 jaar in Mekka. Hij emigreerde naar Medina en leefde daar 10 jaar voordat hij daar stierf. Toen hij stierf, was hij 63 jaar oud. Hij werd in Medina begraven. Degene die zijn graf opzoekt, wordt hiervoor beloond. De Profeet Moehammed kreeg de openbaring van de Islam nadat de Profeet Jezus naar de tweede hemel was gebracht. Er leefden toen geen Moslimaanhangers meer van de Profeet Jezus.

De Profeet Moehammed maakte bekend dat er geen nieuwe Profeet na hem zou komen. De Profeet Jezus zal op de aarde terugkomen, hij zal ook handelen volgens de Islamitische wetten van de Profeet Moehammed. Dit werd ook geopenbaard aan de Profeet Moehammed in de Koran. In de Koran staan ook andere Profeten zoals: Noach, Abraham, Ismaël, Isaak, Jacob, Jozef, Mozes, Aäron, David, Salomon, Elias en Jezus. Al die Profeten waren Moslims en Profeten van de Islam.

De Profeet Moehammed heeft met zijn uiterste krachtsinspanning zich ingezet om de mensen in de Islam te laten treden. Hij werd versterkt door God met wonderen. Daardoor bewees de Profeet Moehammed aan anderen dat hij een Profeet is en dat hij betrouwbaar is. Vóór de dood van de Profeet Moehammed waren er ongeveer 100.000 Metgezellen die Moslims zijn geworden. Vandaag de dag zijn er ongeveer 1 miljard Moslims. Sinds die tijd van de Profeet Moehammed hebben de Moslims, de ene generatie na de andere, zich gehouden aan het leren en volgen van de uitspraken van de Profeet Moehammed. Degene die niet gelooft in de Profeet Moehammed en dat hij de laatste Profeet is, is geen Moslim en geen gelovige.

Het leven van de Profeet Moehammed, moge Allah zijn eer en status verhogen:

De Profeet Moehammed, moge Allah zijn eer en status verhogen, heeft de missie van Profeetschap ontvangen toen hij 40 jaar oud was.

Hij kwam met het Heilige Boek de Koran (Al-Qur’aan).

Hij leerde ons om de goede dingen te doen en om de slechte dingen te vermijden.

Hij leerde ons over de Dag des Oordeels, het Paradijs en de Hel.

Hij leerde ons over Allah, de Boodschappers en de Profeten.

Hij leerde ons dat Allah niets en niemand nodig heeft en dat Allah op niets lijkt.

Hij emigreerde met Aboe Bakr naar Medina en stierf in Medina op de leeftijd van 63 jaar.

Hij heeft 23 jaar van zijn leven doorgebracht om de Islam aan de anderen te leren.

Hij was zeer geduldig voor degenen die hem wat aandeden, zodat hij hen de Islam kon leren.

Hij ging met iedereen op een goede manier om en behandelde hen goed. Eveneens degenen die hem goed behandelden en degenen die hem niet goed behandelden.

De Familie van de Profeet Moehammed, moge Allah zijn eer en status verhogen:

De Moeder van de Profeet Moehammed, moge Allah zijn eer en status verhogen, is Aminah.

Zijn vader is ^Abdoellah.

Zijn grootvader is ^Abdoel-Moettalib.

Zijn overgrootvader is Hasjim.

Zijn betovergrootvader is ^Abdoe-Manaaf.

Hij was van de stam Qoereisj.

Hij is het allerbeste schepsel en mens.

Hij werd door zijn grootvader ^Abdoel-Moettalib grootgebracht.

Hij was een weeskind, zijn moeder stierf toen hij 6 jaar oud was.
Hij is de mooiste Profeet van alle Profeten.

De leer van de Profeet Moehammed, moge Allah zijn eer en status verhogen:

De Profeet Moehammed, moge Allah zijn eer en status verhogen, is de laatste Profeet en Boodschapper van alle Profeten en Boodschappers.

Hij is de dienaar van Allah en de beste van alle Boodschappers.

Hij is geboren in Mekka in het jaar van Al-Fiel, dit jaar was bekend en benoemd als het jaar van de Olifant. Toen werden de jaren met namen benoemd, zoals nu de jaren met cijfers worden benoemd.

Hij is de dienaar en Boodschapper van Allah, gestuurd voor de mensen en de djin.

Hij is geboren op Maandag de twaalfde van Rabbie^ Al-Auwal volgens de Islamitische kalender.

Hij leerde ons dat alle Profeten en Boodschappers Moslims waren en Allah aanbaden.

Hij was betrouwbaar en eerlijk in alles wat hij heeft verteld over Allah en het Hiernamaals.

Hij leerde ons dat Allah NIETS en NIEMAND nodig heeft, dat Allah op NIETS lijkt en geen gelijke heeft.

Hij stierf in Medina en werd in de kamer van ^A’ieshah, zijn vrouw, begraven.

Wij houden van de Profeet Moehammed, moge Allah zijn eer en status verhogen.

Allah weet het beste.