De Engelen

Allah zei in de Koran over de Engelen, in Soerat Et-Teh-riem Ayah (vers) 6:

قال الله تعالى عن الملائكة:” لا يعصونَ اللهُ ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ( سورة التحريم).

Dit betekent: [De Engelen zijn gehoorzaam aan Allah en ze volgen alle bevelen van Allah op].

De Profeet Moehammed, moge Allah zijn eer en status verhogen, heeft gezegd:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:” خلق الله الملائكة من نور” رواه مسلم.

Dit betekent: [Allah heeft de Engelen van licht geschapen]. Deze Hadieth (overlevering) van de Profeet is door Imam Muslim
overgeleverd.

De Engelen zijn schepsels die van licht zijn geschapen.

Ze zijn geen mannen en geen vrouwen.

Ze eten niet, ze drinken niet en ze slapen niet.

Ze volgen alle bevelen van Allah op, ze zijn gehoorzaam aan Allah.

Alle Engelen zijn gelovige Moslims en geloven in Allah.

Alle Engelen houden zich aan de regels van de Islam. Ze verrichten alle verplichtingen van de Islam en begaan geen zonden.

Het aantal Engelen is heel groot. Allah is de Enige Die het aantal van De Engelen weet.

De woonplaats van de Engelen is de Hemel.

De Engelen zijn verantwoordelijk voor verschillende taken.

Sommige van de Engelen zijn leiders, zoals DJi-briel, Mie-kaa-‘íel, Is-raa-fiel en ^Az-raa-iel.

De Engel DJi-briel is de beste Engel en hij is o.a. verantwoordelijk voor het overleveren van de openbaring aan de Profeten.

De Engel ^Az-raa-iel is verantwoordelijk voor het nemen van de ziel uit het lichaam van de mens, als mensen sterven.

De Engel Mie-kaa-íel is verantwoordelijk voor de regen en de planten.

De Engel Is-raa-fiel is verantwoordelijk voor het blazen op de hoorn.

De Moslims houden van alle Engelen. Ze bespotten hen niet en schelden ze ook niet uit.

Allah weet het beste.