Allah is de Schepper

 Allah bestaat eeuwig, zonder begin en de plaats bestond niet. Allah heeft alle plaatsen geschapen, zoals het Paradijs, de hemelen, de aarde en alle andere planeten. Daaruit weten wij dat Hij nu is zoals Hij was voordat Hij de plaatsen schiep. Hij bestaat zonder plaats en Hij heeft geen plaats nodig.

Allah weet alles over alle schepsels en niets is verborgen voor Hem. Wat Allah wil, gebeurt en wat Allah niet wil, gebeurt niet. Niemand en niets kan Zijn Wil tegenhouden. Zowel het goede als het kwade gebeurt met Zijn Wil. Echter, Allah heeft de mensen bevolen om het goede te doen. De mensen kiezen ervoor om gehoorzaam of ongehoorzaam aan Allah te zijn. Allah de Almachtige is Degene die de kracht aan ons geeft om het goede of het kwade te doen.

De Moslims geloven dat Allah de Schepper is. Hij bestaat zonder plaats en Hij lijkt op niets. Hij is De Enige Schepper en Hij is De Enige Die de aanbidding verdient. Hij heeft niets en niemand nodig, maar alles en iedereen heeft Hem nodig. Allah is Degene Die algehele perfectie als eigenschap heeft, die Hem waardig is. Degene bij wie imperfectie onmogelijk is. Imperfecties zijn bijvoorbeeld onwetendheid, zwakheid of het hebben van een plaats, richting of een lichaam, ziel, orgaan of kinderen of het ondergaan van verandering. Dit allemaal is onmogelijk om aan Allah toe te schrijven. De regel is dat alles wat men in zijn gedachten kan voorstellen, niet lijkt op Allah.

God heeft Boodschappers gestuurd. De eerste Boodschapper was Adam en de laatste Boodschapper was Moehammed. Alle Boodschappers, zoals Jezus en Mozes, waren betrouwbaar. Zij bevolen hun volk om te geloven in één God, Allah. Ze bevolen hun ook om Hem niet met een partner te associëren. Daaruit weten we dat de Islam de godsdienst van alle Profeten en Boodschappers is.